LPVA

Atsižvelgiant į viešojo ir verslo sektorių organizacijų ir įmonių darbuotojų domėjimąsi tarptautiniais projektų vadybos sertifikatais LPVA informuoja ir konsultuoja apie jų privalumus.

Objektyvaus vieno šaltinio, kaip palyginti tarptautinius profesionalaus projektų valdymo sertifikatus nėra, tačiau juos galima lyginti pagal populiarumą tarp verslo darbdavių, tam tikro ūkio sektoriaus projektų specifiškumą (pvz. IT ar pan.), darbo pareigybę ir jos roles (pvz. procesų koordinatorius, projektų vadovas, programos vadovas, vyresnysis projektų vadovas ar pan.), projektų vadovų sertifikavimo efektyvumą (orientaciją į kompiuterinį testavimą ar kompleksinį projektų vadovo kompetencijų ar gebėjimų vertinimą), populiarumą tarp ūkio sektorių ar atskirų šalių. 

Labiausiai populiarios Lietuvoje tarptautinių profesionalaus projektų valdymo organizacijų sertifikavimo sistemos mūsų regione siejamos su PMI (Project management institute, registruota JAV), IPMA (International project management association, registruota Šveicarijoje), Axellos (registruota Jungtinėje Karalystėje) organizacijomis, todėl populiariausi profesionalaus projektų vadovo sertifikatai yra PMI PMP, IPMA LEVEL C, PRINCE 2 Practitioner, kurie dažniausiai tarptautinių praktikų ir tyrėjų yra tarpusavyje palyginami. Tarp IT sektoriuje projektų vadovų tarptautiškai pripažįstamų specifinių sertifikatų yra ir Agile, CompTIA+.

Sertifikavimo naudos

Projektų, programų ir portfelių vadovus bei jų komandų dalyvius dalyvauti tarptautinėse sertifikavimo programose (IPMA, PMI, OGC PRINCE2) motyvuoja šios galimybės:

  • praplėsti ir pagilinti žinias bei įgūdžius;
  • tęsti savišvietos ir mokymosi procesą;
  • pagerinti projektų valdymo kokybę;
  • gebėjimas kuo efektyviau pasiekti projektų tikslus. 

 POPULIARESNIŲ (PMI, IPMA) PROJEKTŲ VALDYMO SERTIFIKATŲ PALYGINIMAS(2015) 
 IPMA ICB 3.0 IR OGC PRINCE2 PALYGINIMAS (2015) 

 LPVA inf.

 

LPVA naujienos