LPVA
Lietuvos projektų vadybos asociacijos (LPVA) misija − individų ir organizacijų projektų valdymo kompetencijų plėtra.

LPVA pagrindinis tikslas − tobulinti projektų, programų ir projektų portfelių valdymą Lietuvoje verslo ir viešajame  sektoriuose, nevyriausybinėse organizacijose (NVO).

Siekiant šio tikslo pagrindiniai bendri Asociacijos narių interesai yra:

  • projektų vadybos principų bei metodų, kaip efektyvios vadybos priemonės, visuotinio taikymo skatinimas;
  • projektų vadybos, kaip profesijos, pažangos skatinimas Lietuvoje;
  • projektų vadybos profesionalų kvalifikacijos kėlimas ir palankių sąlygų jų profesinei karjerai formavimas;
  • projektų vadybos mokslo skatinimas;
  • informacinių technologijų projektų panaudojimo skatinimas;
  • profesinio Lietuvos ir užsienio projektų vadybos profesionalų bendradarbiavimo skatinimas.

LPVA yra Tarptautinės projektų valdymo asociacijos narė (IPMA). IPMA profesinės etikos kodeksas.