LPVA

* * *

Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0356

Pareiškėjas emcra GmbH (Vokietija).

Projekto partneriai: Cyprus Project Management Society (CPMS) (Kipras), EU-Fundraising Association e.V. (Vokietija), accelopment AG (Šveicarija), PCM Group, Process Consultants & Moderators BVBA (Belgija), Humán Eröforrásért Egyesület Dél-Alföldi Régió (HEEDA) (Vengrija), Fundatia Romano Germana de Pregatire si Perfectionare Profesionala in Domeniul Constructiilor Timisoara (FRG Timisoara) (Rumunija), European Center for Quality Ltd. (ECQ) (Bulgarija), LPVA.

Projekto trukmė 2012 m. rugpjūčio 1 d. - 2014 m. liepos 31 d.

Projektas „PROVE“ plėtojo inovatyvius projektų kokybės standartų (PRINCE2™, IPMA, ISO 10006, PCM) ir įrankių sprendimus pagal ES paramos projektų reikalavimus. Projekte sukurti pagrindiniai produktai: "Curriculum for Quality EU Project Manager", "Quality Manual for EU Project managers" ir "EU Project Charter". 

 * * *

Projekto pareiškėjas (kontraktorius):

Asociacija INFOBALT

Projekto partneriai:

Kauno kolegija, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, UAB "WILIBOX", UAB “Sekasoft”, UAB “Telekonta”, UAB "NEW VISION BALTIJA", UAB "AFFECTO LIETUVA", UAB "CID Baltic", UAB "SINTAGMA", UAB "Alna Intelligence", Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas ir Lietuvos projektų vadybos asociacija.

 * * *

Projekto pareiškėjas (kontraktorius):

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Projekto partneriai:

Asociacija INFOBALT ir Lietuvos projektų vadybos asociacija.

  * * *
  • PM CAT - Project Management Competence Assessment Tool (Projektų valdymo kompetencijų vertinimo priemonė)

Lietuvos projektų vadybos asociacija partnerio teisėmis nuo 2005 metų iki 2007 m. spalio mėn. dalyvavo Leonardo da Vinči programos bandomajame projekte. Projekto, kurio koordinatorius yra ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, pasiektas tikslas – sukurta internete veikianti priemonė projektų valdymo kompetencijų įvertinimui ir vystymui. Šiuo projektu  siekta prisidėti prie projektų valdymo profesijos įteisinimo, nes tęstinis projekto tikslas – nacionalinio projektų valdymo profesijos kompetencijų standarto sukūrimas bei internete veiksiantis portalas projektų vadybos profesionalams. Projektas kofinansuotas Leonardo da Vinči programos paramos koordinavimo fondo, projekto numeris LT/05/B/F/PP-171015.

Projekto pareiškėjas (kontraktorius):

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Projekto kiti partneriai:

Baltijos edukacinių technologijų institutas (Lietuva) www.beti.lt, Vienos Ekonomikos ir verslo administravimo universiteto Projektų valdymo grupė http://www.wu-wien.ac.at/pmg_eng (Austrija), IT kompanija Nova Distance (Švedija) www.novadistance.se, Mariboro universitetas (Slovėnija) www.uni-mb.si.