LPVA

LPVA veiklos etapai:

 

  • LPVA įsikūrimas (2004 m.)

Pirmosios strateginės sesijos metu (2004 m. rugsėjis) apibrėžiamos asociacijos pagrindinės veiklos kryptys ir formos, valdymo struktūra.

 

  • LPVA bendruomenės formavimas (2004 – 2005 m.)

Antrosios strateginės sesijos metu (2004 m. ) patvirtinami I etapo veiklos rezultatai, t.y., LPVA struktūra, kuri turi būti pasirengusi priimti projektų vadybos profesionalų bendruomenės narius ir užtikrinti jų lūkesčius atitinkančios veiklos realizavimą. Numatomos naujų narių priėmimo procedūros, apibrėžiami darbai, skirti asociacijos misijos įgyvendinimui, t.y., teikiantys naudą nariams (individams ir organizacijoms).

 

  • LPVA plėtra (2005 - 2009 m.)

Pirmojo visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu (2005 m. 03 mėn.) patvirtinti LPVA veiklos planai, prisistatyta plačiajai visuomenei. LPVA bendruomenės nariai inicijuoja susidomėjimą Agile metodika.

 

  • LPVA plėtra (2009 -2013 m.)

LPVA tampa Tarptautinės projektų vadybos asociacijos (IPMA) nare kandidate. Suformuluojamas naujas organizacijos veiksmų planas. Susikuria IPMA Young Crew Lietuva. 2010 m. kartu su LR Ūkio ministerija organizuojama pirmoji nacionalinė projektų vadybos konferencija, o 2013 m. kartu su PMI chapteriu ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu organizuojamas projektų vadovų forumas.

 

  • LPVA tarptautinis pripažinimas (2014 -2015 m.)

LPVA 2014 m. sukūrė sertifikavimo centrą „Lithuania Cert“, kuris sertifikuoja projektų vadovus pagal IPMA A, B, C, D lygmenis. 2015 m. Sertifikavimo centras validuojamas tarptautinių IPMA ekspertų. 2014 m. LPVA kartu su Latvijos ir Estijos  profesinėmis asociacijomis organizuoja tarptautinę projektų vadybos konferenciją "Baltic PM days" ir tampa NORDNET nare, o 2015 m. organizuojamas pirmasis tarptautinis jaunųjų projektų vadovų (Young Crew) čempionatas ir konferencija "PM Spring". LPVA tampa pilnateise IPMA nare.

Senoji LPVA interneto svetainė