LPVA
  • Projektų vadovo profesija ir jų profesinis ugdymas (informacija ruošiama)
  • Projektų valdymas mokytojams ir mokiniams (informacija ruošiama)
  • Projektų valdymo kompetencijų tobulinimas jauniems profesionalams (informacija ruošiama)
  • Pasirengimas IPMA sertifikavimui (mokymų ir studijų paslaugos)

LPVA kaip asociacija IPMA pasirengimo sertifikavimui mokymų neorganizuoja, tačiau rekomenduoja nuo 2017 m. 2 ketvirčio tik kompetetingus ir patirtį turinčius LPVA juridinius ir fizinius narius, esančius Projektų, programų ir portfelio valdymo pasirengimo sertifikavimu mokymų/studijų programų ir jų teikėjų registre. Pasirengimą IPMA sertifikavimui teikti gali visi Lietuvoje ir užsienyje mokymų tiekėjai, turintys atitinkamą patirtį ir/arba įgytas IPMA projektų valdymo kompetencijų ugdymo žinias ir esantys LPVA nariais. IPMA pasirengimo sertifikavimui mokymų veiklos apribojimai taikomi LPVA Sertifikavimo centro "Lithuania Cert" IPMA 4 LC vertintojams, kurie tiesiogiai atsakingi už IPMA etikos kodekso bei konfidencialumo ir nešališkumo principų laikymąsi pagal IPMA ICR taisykles.

LPVA nacionalinė mokymų ir studijų programų/modulių registracijos sistema

Išankstinis kvietimas registruoti projektų valdymo mokymų/studijų programas Lietuvoje

IPMA tarptautinė akreditacijos sistema

IPMA akredituotos mokymų/studijų programos/moduliai