LPVA

LPVA tyrimai

ES PARAMOS PROJEKTŲ VADOVŲ TYRIMAS 2014 (EN, PROVE projektas)
Tyrimo rezultatų pristatymas

PROJEKTŲ VALDYMO KULTŪROS IR PROJEKTŲ VADOVŲ KARJEROS SITUACIJOS TYRIMAS LIETUVOS ĮMONĖSE 2012 M. (LT)
Tyrimo ataskaita

PROJEKTŲ VALDYMO KULTŪROS IR PROJEKTŲ VADOVŲ KARJEROS SITUACIJOS TYRIMAS LIETUVOS ĮMONĖSE 2011 M. (LT)
Tyrimo ataskaita

PROJEKTŲ VALDYMO KULTŪROS IR PROJEKTŲ VADOVŲ KARJEROS SITUACIJOS TYRIMAS LIETUVOS ĮMONĖSE 2010 M. (LT)
Tyrimo ataskaita

IPMA tyrimai

ANTRASIS AGILE METODIKŲ TYRIMAS „STATUS QUO AGILE 2014“ (EN, BPM-Laboratory of the Koblenz University of Applied Sciences In cooperation with GPM - Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement and the International Project Management Association (IPMA))
Tyrimo ataskaita