LPVA

LPVA ekspertai-tyrėjai atlieka bendruosius ir užsakomuosius projektinės, verslo procesų ir inovacinių gebėjimų tyrimus.