LPVA
 
Projektų valdymo čempionato 2017 taisyklės atnaujintos 2017 m. balandžio 14 d.
 
Kas gali dalyvauti čempionate
 • Projektų valdymo čempionate (PVČ) rungiasi studentų komandos. Kiekvieną komandą turi sudaryti 3 arba 4 (rekomenduojama) nariai. Komanda iš savo narių turi paskirti kapitoną.
 • Projektų valdymo čempionate (toliau Čempionate) gali dalyvauti visų universitetų ir kolegijų nuolatinių studijų bakalauro ir magistro studijų studentai. Komanda atstovauja vieną aukštąją mokyklą.
 • Kiekvienas studentas gali priklausyti tik vienai komandai. Užsiregistravus daugiau nei vienoje komandoje, šios komandos yra diskvalifikuojamos.
 • Dalyvių amžius - nuo 18 iki 35 metų.
   
Dalyvių teisės ir pareigos
 • Dalyviai įsipareigoja laikytis akademinio sąžiningumo principo. Draudžiama atskleisti atrankos prisijungimo duomenis asmeniui, nepriklausančiam komandai. Atsakant į atrankos klausimus ir sprendžiant užduotis draudžiama naudotis kitų asmenų, nepriklausančių komandai pagalba. Komanda, nesilaikanti akademinio sąžiningumo principo yra šalinama iš čempionato ir apie tai informuojama komandos aukštoji mokykla bei kiti čempionato dalyviai.
 • Komandos kapitonas yra pagrindinis kontaktinis asmuo komunikacijai su Čempionato organizatoriais ir komanda.
 • Young Crew Lietuva pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba patikslinti taisykles, prieš tai elektroniniu paštu perspėjusi užsiregistravusias komandas ir pranešusi interneto svetainėje lpva.lt.

Kaip vyksta registracija
 • Registracija vyksta iki 2017 m. kovo 19 d. 23:59.
 • Patvirtintų komandų kapitonams el. paštu ibus išsiųstas dalyvavimo Čempionate patvirtinimas.
Kvalifikacija. I etapas
 • Komandoms bus pateika instrukcija, kaip prisijungti prie atrankos sistemos. Kiekviena komanda gaus vieną prisijungimo prie atrankos sistemos vartotojo vardą ir slaptažodį.
 • Atrankos metu komanda turi pateikti atsakymus į 100 klausimų. Atsakymams pateikti skiriama 100 minučių. Testą galima atsidaryti tik vieną kartą.
 • Atranka vyksta 2017 m. balandžio 1 d. 00:00-23:59. Šiuo laikotarpiu turi būti išspręstas testas.
Kvalifikacija. II etapas
 • Į II etapą patenka 12 daugiausiai balų I kvalifikacijos etape surinkusių komandų.
 • II etapo metu komanda turi išspręsti pateiktą užduotį - paruošti projekto inicijavimo dokumentą pagal pateiktą informaciją.
 • Atranka vyksta 2017 m. balandžio 13 d. 10:00 - 2017 m. balandžio 15 d. 13:00. Šiuo laikotarpiu turi būti atsiųstas užduoties sprendimas Čempionato organizatoriams..
Kas patenka į finalą
 • Į finalą patenka 6 daugiausiai balų atrankos metu surinkusios komandos.
 • Iš tos pačios aukštosios mokyklos į finalą gali patekti tik viena komanda. Savo aukštąją mokyklą finale atstovauja daugiausiai balų atrankos metu surinkusi komanda.
 • Jeigu II etape varžosi mažiau nei 6 aukštosios mokyklos, į finalą pateks daugiausiai balų surinkusios komandos iš kiekvienos aukštosios mokyklos, o likusios vietos atiteks sekančioms geriausioms komandoms absoliučioje įskaitoje.
 
Finalinė užduotis
 
Finalo užduotį sudaro dvi dalys. Pirmą dalį (A dalis) sudaro projekto plano ir jį pristatančios prezentacijos pagal pateiktą informaciją paruošimas. Antrą dalį (B dalis) sudaro pagal A dalį paruoštos prezentacijos pristatymas vertinimo komisijai finalo dieną balandžio 29 d.

Finalinės užduoties A dalis
 • 2017 m. Balandžio 22 d. komandų kapitonams elektroniniu paštu pateikiama A dalies užduotis su visa reikalinga informacija;
 • Balandžio 24 d. 19:00 (laikas gali būti tikslinamas) organizuojama 1,5 val trukmės Skype konferencija, kurios metu bus atsakoma į klausimus apie užduotį ir projekto situaciją. Klausimai ir kiekvienos komandos atstovo Skype vardas turi būti pateikti raštu el. pašto adresu agnee.simkute(eta)lpva.lt iki 2017 m. balandžio 23 d. 14 val.
 • Iki 2017 m.  balandžio 27 d. 23:59 val komandos el. pašto adresu agnee.simkute(eta)lpva.lt pateikia atliktų užduočių rezultatus: projekto valdymo planą ir jį pristatančią prezentaciją.
Finalinės užduoties B dalis
 • Finalinės užduoties B dalis pateikiama finalo dieną. Komandos komisijai turi pristatyti projektą pristatančią prezentaciją, kuri turi būti atsiųsta organizatoriams iki 2017 m. balandžio 27 d. 23:59 (po šios datos prezentacija negali būti keičiama).
 • Komandų sudėtis finale turi išlikti tokia pati, kokia buvo atrankos metu.
Kas tampa čempionato nugalėtojais
 • Finalo nugalėtojais tampa komanda, kuri spręsdama užduotis pasižymi stipriausiomis projektų valdymo kompetencijomis (su šiomis kompetencijomis galima susipažinti čia: http://ipma.ch/resources/ipma-publications/ipma-competence-baseline/), geru projekto situacijos suvokimu, greitu reagavimu į situacijos pokyčius ir efektyviu komandiniu darbu.
 • Finalo nugalėtojas nustatomas pagal formulę: 0,1*T+0,2*I+0,3*P+0,4*F, kur T - Testo užduoties balai (I etapas), I - Inicijavimo užduoties balai (II etapas), P - Planavimo užduoties balai (finalinis etapas. A dalis), F - Finalinės dienos prezentacijos pristatymo balai (finalinis etapas. B dalis).

Projektų valdymo čempionato kalba

Čempionatas vyksta anglų kalba, tačiau prezentacija ir jos pristatymas gali būti paruoštsa tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis.

Kontaktai

Agnė Šimkutė, PVČ 2017 projekto vadovė, agnee.simkute(eta)lpva.lt, +370 685 09535