LPVA

IPMA Level A®

IPMA A lygis: sertifikuotas projektų direktorius (angl. certified project director)

Per pastaruosius aštuonerius metus turintis ne mažesnę kaip penkerių metų patirtį valdant portfelius ir (arba) strateginės svarbos programas, iš kurių ne mažiau kaip trejus metus buvo atsakingas už kompleksinių portfelių ar programų valdymą, ir turi dvejų metų patirties projektų valdymo srityje (pagrindinis reikalavimas). 

Projektų direktorius geba valdyti kompleksinius portfelius ar programas (pagrindinė kompetencija):

  • atsako už organizacijos arba organizacijos filialo kompleksinio portfelio valdymą arba svarbios programos valdymą pačioje organizacijoje;
  • prisideda prie strategijos formavimo ir teikia siūlymus vyresniajai vadovybei;
  • vysto projektų valdymo personalą ir moko projektų vadovus, kaip gerinti savo kompetenciją projektų valdymo srityje;
  • vadovauja projektų vadovams ir portfelio arba programos komandos nariams;
  • vadovauja arba duoda nurodymus dėl projektų valdymo kompetencijos ir infrastruktūros (pvz., procesų, metodų, technikų, įrankių, vadovų, programos ar portfelio gairių) vystymo.