LPVA

 IPMA Level B®

 IPMA B lygis: sertifikuotas vyriausiasis projektų vadovas (angl. certified senior project manager)

Per pastaruosius aštuonerius metus turi ne mažesnę kaip penkerių metų patirtį projektų valdymo srityje, iš kurių ne mažiau kaip trejus metus buvo atsakingas už kompleksinius projektus (pagrindinis reikalavimas). 

Vyriausiasis projektų vadovas geba valdyti kompleksinius projektus (pagrindinė kompetencija):

  • atsako už visus kompleksinio projekto valdymo aspektus ir visus projektų valdymo kompetencijos elementus;
  • vadovauja didelei projektų valdymo komandai ir mažesnių projektų vadovams;
  • naudoja tinkamus projektų valdymo procesus, metodus, technikas ir įrankius.