LPVA

IPMA Level C®

IPMA C lygis: sertifikuotas projektų vadovas (angl. certified project manager)

Per pastaruosius šešerius metus turi ne mažesnę kaip trejų metų patirtį projektų valdymo ir vadovavimo riboto kompleksiškumo projektams srityse (pagrindinis reikalavimas).

Projektų vadovas geba valdyti riboto kompleksiškumo projektus ir (arba) padėti kompleksinio projekto vadovui visuose projekto valdymo etapuose (pagrindinė kompetencija):

  • atsako už visus riboto kompleksiškumo projekto valdymo aspektus arba kompleksinio projekto dalies valdymą;
  • taiko tinkamus projektų valdymo procesus, metodus, technikas ir įrankius.