LPVA

IPMA Level D®

IPMA D lygis: sertifikuotas projektų valdymo ekspertas (angl. certified project management associate)

Išmano visus kompetencijos elementus (pagrindinė kompetencija):

  • gali lavinti bet kurį kompetencijos elementą;
  • dirba kaip projekto komandos narys arba projekto valdymo personalo narys;
  • turi daug žinių apie projektų valdymą ir geba tas žinias panaudoti.

Šiame lygyje projektų valdymo patirtis nėra būtina. Tačiau privalumu laikoma, jeigu kandidatai yra taikę savo projektų valdymo žinias.