LPVA

D.U.K

Kaip pasirengti egzaminui?

 Reikia ruoštis individualiai ir specializuotą mokymų programą. Pats privalomų dokumentų užpildymas reikalauja iš kandidato apmąstyti savo patirtį. Pasirengimas būtinas.

Kas yra IPMA NCB ar ICB ar jos pakanka išlaikyti egzaminą?

 IPMA NCB ar ICB yra kompetencijų sąvadas nėra mokomoji knyga, tačiau padeda gerai suprasti kas yra projektų vadovų techninės, socialinės, integravimo kompetencijos ir kas yra efektyvus projektų vadovas. LPVA IPMA ICB 3.0 versijos pagrindu yra parengusi lietuvišką Nacionalinio kompetencijų sąvado versiją.

Kaip atrodo IPMA sertifikatas?

 Sertifikato pavyzdys

Ar 1-2 m. ES paramos projektų administravimo patirtis yra pakankama sertifikuotis pagal pagal IPMA?

 1-2 m. ES paramos projektų administravimo patirtis automatiškai nėra pakankama vadybinė patirtis sertifikuotis pagal IPMA, bet priklausomai nuo kandidato/kandidatės kompleksinės patirties, žinių galima laikyti IPMA C ir ypač IPMA D tarptautinius sertifikatus.

Kiek užtrunka sertifikavimo sesija?

 Egzaminas  paprastai užtrunka IPMA B, C 1-2 dienas, IPMA D pusę dienos.

Kas vertina kandidatus?

Kandidatus vertina bent 2 sertifikuoti vertintojai (asesoriai). Lietuvoje šiuo metu vertintojai yra Alfredas Chmieliauskas, Saulius Šimkonis, Vytautas Pugačevskis, Artūras Bučinskas.

Ar vertintojai gali mokyti?

Gali, bet tuomet vertinimo metu neturės teisės kandidato vertinti.

Kas yra interesų konfliktas IPMA sertifikavimo metu?

Vertintojai negali būti tiesiogiai susiję darbiniu pavaldumu ar darbiniai santykiais su kandidatais 5 metų laikotarpyje. IPMA vidinės procedūros griežtai apibrėžia interesų konflikto situacijas.