LPVA

LPVA SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGA

Pagal 2013 m. liepos mėn. sutartį su IPMA, LPVA įgyvendina sertifikavimo sistemą Lietuvoje ir rūpinasi jos priežiūra, vystymu pagal IPMA politiką, procedūras, struktūras, praktiką ir tarptautiniu mastu pripažintą kokybės vadybos standartą ISO 9001:2008.

Sertifikavimo įstaiga yra Lietuvos projektų vadybos asociacijos (toliau - LPVA) įsteigta autonominė organizacija, veikianti pagal vidines IPMA procedūras ir tarptautinius kokybės reikalavimus.

LPVA certifikavimo centras “LITHUANIA CERT”, kuris 2015 m. liepos mėn. validuotas tarptautinių ekspertų.

Tarptautinės IPMA sertifikavimo taisyklės (ICR).