LPVA

Sertifikato atnaujinimas (resertifikavimas) vykdomas siekiant patikrinti, ar sertifikuotas asmuo, turintis IPMA - A, IPMA - B, IPMA - C, IPMA - D lygmens sertifikatą, praėjus penkeriems metams po sertifikato įgyjimo, atitinka jam keliamus reikalavimus.

Kandidatas pats atsakingas už sertifikato galiojimo pabaigos termino stebėjimą ir atnaujinimo proceso inicijavimą. Dėl sertifikato atnaujinimo asmuo gali kreiptis į bet kurios šalies nacionalinę sertifikavimo įstaigą, atliekančią sertifikavimą pagal IPMA keturių lygmenų A, B, C, D modelį.

Sertifikato atnaujinimo procesą asmuo privalo inicijuoti likus ne mažiau kaip 2 mėn. iki  sertifikato galiojimo pabaigos. Asmeniui praleidus šį terminą, Sertifikavimo komisija gali atsisakyti atnaujinti sertifikatą ir pasiūlyti jam sertifikuotis iš naujo bendra tvarka.

Sertifikatą atnaujinti siekiantį kandidatą vertina du vertintojai dokumentinio proceso tvarka. Jei vertintojai abejoja dėl  sprendimo atnaujinti sertifikatą, organizuojamas susitikimas su kandidatu.  Vertintojai teikia rekomendacijas atnaujinti arba neatnaujinti sertifikatą. Jei sertifikatas nėra atnaujinamas, vertintojai pateikia sprendimą pagrindžiančią dokumentaciją.